Orientering

Här kommer en repetitionsfilm om orientering: De vi har lärt oss på lektion under hösten 2019

Du kan även göra repetitioner på: https://www.elevspel.se/amnen/idrott/

Du kan alltid fråga mig om du har frågor, Karin Idrotten